Secció NOTÍCIES
Subvencions per l'establiment d'activitats econòmiques als eixos comercials i l'entorn dels mercats municipals
Subvencions per a aquelles persones que estableixin noves activitats econòmiques en local comercials que se situïn als eixos comercials de la ciutat i a l’entorn dels mercats municipals


Són subjectes de subvenció aquelles obertures (activitats comercials, serveis o de pública concurrència) realitzades des de l’1 de gener fins al 30 de novembre de 2013, en locals situats en els eixos comercials i entorn del mercat municipal

Són objecte de subvenció qualsevol despesa que hagin tingut els beneficiaris per a legalitzar les seves activitats. I aquesta serà d’un import màxim de 910€ per beneficiari.

S’estableixen tres períodes de presentació de sol•licituds amb la documentació corresponent ( descrita en les bases): En juny, setembre i novembre.

Les sol•licituds es resoldran per ordre d’entrada i amb un barem de puntuació de les sol•licituds ( descrit a les bases) en funció del projecte empresarial suposi una oferta complementària o sigui una activitat singular o innovadora en la idea de negoci.
Bookmark and Share
Secció PUBLICITAT
Publi
Publi
Publi
Secció ON COMPRAR?
Cercador de comerços adherits
Secció DESTAQUEM
Targeta Ciutat