Secció Qui som

Agrupació d’Empresaris amb la voluntat de representar totes les activitats econòmiques de la ciutat i treballar pel present i futur econòmic de la ciutat.

Promou el comerç així com estratègies per afavorir i enfortir els llaços entre la ciutat, la cultura, el comerç i els serveis. Des de l’any 2009, i amb la constitució de la nova junta directiva, estem treballant pels sectors, pels territoris, i fomentant l’associacionisme. “JUNTS SEREM MÉS FORTS”. Es coordinen actuacions globals, però RESPECTANT les accions concretes que cada eix comercial i sector estigui promocionant, responent als seus objectius i Plans de Dinamització, respectant la seva pròpia personalitat.
Volem organitzar i promoure la ciutat amb una gestió continuada i professional.

MISSIÓ
La missió fonamental de l’ACI és desenvolupar activitats que permetin evitar la fugida de clients i defensar els interessos dels comerciants associats. Aconseguir que la gent de Santa Coloma es quedi i atraure possibles clients d’altres poblacions.

OBJECTIUS
Defensar els interessos del sector comercial de la ciutat, fomentar l’associacionisme de les empreses (territorial i sectorial) i defensar el model comercial autòcton, tot potenciant els valors cívics. Ciutat, Cultura, Comerç. I treballant des de la unió per aconseguir els objectius, la unió es la base en una ciutat compacta, la unió davant la competència que sempre ve de fora.

A CURT TERMINI:

 • Reforçar i potenciar els serveis.
 • Hem de delimitar unes zones de concentració comercial: TERRITORIS, VIES COMERCIALS, RUTES DE COMPRA.
 • Estem redefinint els canals de comunicació cara al soci. És imprescindible per aconseguir la seva participació en el que hauria de ser el seu projecte.
 • Portem a terme un calendari d’actuacions, aprovat en junta, amb les campanyes de dinamització comercial, accions de formació i punts de trobada.
 • Estem treballant per redefinir les quotes amb proporcionalitat.
 • Realitzar una tasca continuada de captació, per aconseguir més socis, i tenir una massa social més forta i consolidada.
 • Ser el màxim exponent de totes les activitats econòmiques de Santa Coloma de Gramenet

A MIG TERMINI:

 • Lluitar perquè s’adeqüin rutes de compra urbanística (voreres, il·luminació, neteja, aparcament, seguretat…) perquè cobreixin les necessitats que el comprador exigeix. MILLORA URBANÍSTICA
 • Dotar-les d’un nom genèric per a la promoció de la zones: MARCA.
 • Incrementar el prestigi dels professionals i comerciants . Potenciar la millora dels establiments comercials i donar oportunitats de negoci: OFERTA DE QUALITAT.
 • Generar i potenciar la promoció interna i externa necessàries que aportin el flux de persones imprescindible per potenciar l’economia. PROMOCIÓ COMERCIAL.
 • Implicar en el projecte a tots aquells que es beneficien de la dinàmica econòmica i social generada. ASSOCIATS i COL·LABORADORS
 • FRENAR LA FUGA de clients potencials procurant generar una oferta suficientment atractiva com per esdevenir un punt d’interès comercial dins el nostre entorn, i captar clients de fora de la ciutat.
 • COM?
 • TRANSFORMAR LA CIUTAT, aconseguint un entorn més amable, atractiu, apostant per dotar el nostre entorn de serveis i valors amb els que els clients potencials es sentin segurs i identificats. Potenciar i millorar la concentració i continuïtat comercial, així com la oferta comercial.
 • TRANSFORMAR EL COMERÇ de la ciutat, mitjançant la formació i sensibilització, amb diagnosis comercials per a millorar la imatge dels establiments comercials per esdevenir competitius, adaptant-se als temps actuals i preparats pels reptes de futur.
 • PROGRAMES DE CENTRES I EIXOS COMERCIALS URBANS. Treballar sota les seves directrius. Ser coneixedors de les experiències d’altres indrets que ja fa temps que caminen en aquest sentit i utilitzar la imaginació.

A LLARG TERMINI:

 • Assolir un elevat grau de cohesió entre el col·lectiu d’empresaris.
 • Una ciutat amb un entorn amb futur econòmic.
 • No dependre de subvencions per al nostre desenvolupament i per als nostres projectes, i establir canals de cooperació públic – privat amb les entitats de la ciutat.
 • Arribar a ser una ciutat considerada centre d’excel·lència comercial.
 • Fer ciutat, cultura i comerç.

Secció DESTAQUEM
Targeta Ciutat
Secció ON COMPRAR?
Cercador de comerços adherits
Secció PROMOCIONS


Secció PUBLICITAT
Publi
Publi
Publi
Secció ENQUESTA
Et sembla interessant que la nostra ciutat tingui la seva Targeta de fidelització?

Sí jo tinc ja la meva
Sí i m'agradaria demanar la meva
No hem sembla interessant
Secció LINKS RECOMANATS
Link Recomanat  www.singuerlincomerç.cat
Link Recomanat  www.gencat.cat
Link Recomanat  www.grame.net
Link Recomanat  www.aemifesa.com